856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

WhatsApp Image 2019 12 09 at 15.20.12ທ່ານ  ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຜີຍແຜ່ ແນະນຳ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກອບທຸລະກິດ ຕາມຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 0023/ອຄ, ບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນ ໃນວັນທີ 09 ທັນວາ 2019, ທີ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແລະ ທ່ານ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

 

ທ່ານຫົວໜ້າກົມ ທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບທີມງານຂອງທະນາຄານໂລກ,WhatsApp Image 2019 10 07 at 15.33.36ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ການປັບປຸງລະບົບການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງລະບົບການບໍລິການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສ້າງລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດອອນລາຍ ໃນຄັ້ງວັນທີ 07 ຕຸລາ 2019. ທີຫ້ອງປະຊຸມກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ)

 

0102         ທ່ານ  ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຜີຍແຜ່ການເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການປະກອບທຸລະກິດ ຕາມຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 0023/ອຄ.ກທຄວ ໃນວັນທີ 24-25 ກັນຍາ 2019, ທີ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

 

 

ມື້ນີ້22
ມື້ວານນີ້162
ອາທິດນີ້184
ເດືອນ​ນີ້3568
ທັງໝົດ45099