ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້390
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້381
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້1178
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້10588
ທັງໝົດທັງໝົດ452197
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ຮູບທ່ານຮອງສະເໜີ

ຮູບລັດຖະມົນຕີ ມາເຮັດວຽກກັບກົມ ທຄວ ກອງປະຊຸມ

ທ່ານຮອງ ກທຄວ ກ່າວຄຳສະເໜີ

ກອງປະຊຸມ

ຮູບກອງປະຊຸມກ