ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້377
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້381
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້1165
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້10575
ທັງໝົດທັງໝົດ452184
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ໃນວັນທີ 23ພຶດສະພາ ປີ 2023 ກົມທະບຽນ ແລະຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 1 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ, ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ  ແລະ ທ່ານ ວັນທະນາ ນໍລິນທາ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 13 ຂະແໜງການລວມທັງໝົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 40 ທ່ານ ;

ຮູບລວມກອງປະຊຸມ 23 ພຶດສະພາ 2023

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຈາກບັນດາຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກໍານົດກິດຈະການທີ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີຫລາຍປະເດັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນລາຍລະອຽດຕື່ມ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຄໍາສັ່ງນາຍົກ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ,ງ່າຍດາຍ, ຫລຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂັ້ນຂອດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ຮູບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 23 ພຶດສະພາ 2023 

     ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ, ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ  ໄດ້ກ່າວ ຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ,ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ແຂກທີ່ສະຫລະເວລາມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມການເຊື້ອເຊີນ , ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ປະເດັນທີ່ຕ້ອງການແລກປ່ຽນສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວັນທະນາ ນໍລິນທາ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງບັນຊີຄວບຄຸມ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສະພາບໃນການສັງລວມບັນຊີ, ຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມບັນຊີກິດຄວບຄຸມຈາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສະພາບໃນການປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມບັນຊີ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີການກໍານົດກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ, ກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມຄວາມສ່ຽງ, ຕາມບົດຮຽນທີ່ດີ ຂອງຕ່າງປະເທດ ຈາກຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ໃນການຊ່ວຍປັບປຸງຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ຮູບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜ່ານການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເພາະເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມທັງໝົດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາເຄີ່ງວັນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 12:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມ;