WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້99
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້406
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້1814
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້10098
ທັງໝົດທັງໝົດ262771
 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 201, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ ,ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ   ແລະ ທ່ານ ປອ ໄຊບັນດິດ ຣາຊະພົນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ປະທານຮ່ວມ,ຈຸດປະ ສົງຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ,ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ວ່າມີຂໍ້ສະດວກ ,ຂໍ້ຫຍຸງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນວໃດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ການທົບທວນຄືນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມວິສາຫະກິດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຕາມຄໍາສັ່ງ 02 /ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບ 0023 / ອຄ,ກທຄວ, ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019 ວ່າມີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນວໃດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງແລະພື້ນຖານໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ເຮັດໃຫ້ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ,ແທດເໝາະກັບການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຜູ້ລົງທຶນຕື່ມ;

WhatsApp Image 2021 11 19 at 09.30.47

WhatsApp Image 2021 11 19 at 09.21.31